Static

Sınıf yapısını oluşturuyorken, bazı nesnelerin dışarıyla olan etkileşimini ayarlamak gerekebilir.
Static ile oluşturulan değişken ve fonksiyonlara sınıf dışından erişilemezler. Örnek;
class insan {
static String isim;
static fonksiyonum() {
print(isim);
}
}
Yukarıdaki insan sınıfında static insan değişkeni oluşturduk. Bu değişken sadece sınıf içerisindeki işlemlerde kullanılabilecek. Aynı şekilde fonksiyonum 'da.