Static

Sınıf yapısını oluşturuyorken, bazı nesnelerin dışarıyla olan etkileşimini ayarlamak gerekebilir.

Static ile oluşturulan değişken ve fonksiyonlara sınıf dışından erişilemezler. Örnek;

class insan {
  static String isim;
  
  static fonksiyonum() {
    print(isim);
  }
}

Yukarıdaki insan sınıfında static insan değişkeni oluşturduk. Bu değişken sadece sınıf içerisindeki işlemlerde kullanılabilecek. Aynı şekilde fonksiyonum 'da.

Last updated