Veri Tipleri

Dart programlama dilinden 5 ana veri tipi vardır.

  1. Number

  2. String

  3. Boolean

  4. List

  5. Map

1. Number

Number ana tipi numerik değişkenleri hafızada tutmak içindir. İkiye ayrılır:

1.1 Integer

Tam sayılar için kullanılan tiptir. int terimi ile kullanılır.

int sayi = 10;

1.2 Double

Küsuratlı sayılar için kullanılan tiptir. double terimi ile kullanılır.

double sayi = 5.21;

2. String

String tipi metinsel ifadeleri hafızada tutmak için kullanılır. String terimi ile kullanılır.

String metin = "Merhaba";

3. Boolean

Boolean veri tipi mantıksal ifadeyi hafızada tutmak için kullanılır. bool terimi ile kullanılır.

bool online = true;

4. List

List veri tipi liste oluşturmamızı sağlar. List terimi ile kullanılır.

List isimler = ["kaan", "erkay", "altan"];

5. Map

Map veri tipi anahtarlı listeler oluşturmamızı sağlar. Map terimi ile kullanılır.

Map kisi = {"isim": "Kaan", "soyisim": "Kuşcu"};

Dynamic ve Var ile Değişken Tanımlama

1. Var

Var ile atama yaparsak değişkenin tipini belirmemiz gerekmez. Yorumlayıcı yorumlama esnasında verilen değere göre değişkenin tipini belirler. var terimi ile kullanılır.

var degisken1 = "metin";
var degisken2 = 156;
var degisken3 = false;

2. Dynamic

Dynamic veri tipi değerin tipinin yorumlayıcı tarafından algılanmasını sağlar. Var'dan farkı içerisine başka türde değer atandığında değişken yeni atanan değerin tipine dönüşür. dynamic terimi ile kullanılır.

 dynamic degisken = "metin";
 dynamic degisken = 156;
 dynamic degisken = false;

Last updated