String İçinde Değişken ve Fonksiyon Kullanma
Bu işlemi ${} ile yapabiliriz. İşte örneğimiz;
1
int carp(int a, b) {
2
return a * b;
3
}
4
5
main() {
6
print("3 X 5 = ${carp(3, 5)}");
7
}
Copied!
Yukarıda gördüğümüz gibi print fonksiyonu içerisine ${carp(3, 5)} ekleyerek carp fonksiyonundan dönen sonucu string'e eklemesini sağladık.
Bunu aynı şekilde değişkenler için de kullanabiliriz.
1
main() {
2
String isim = "Kaan";
3
print("Merhaba ${isim}!");
4
}
Copied!
Last modified 1yr ago
Copy link