String İçinde Değişken ve Fonksiyon Kullanma

Bu işlemi ${} ile yapabiliriz. İşte örneğimiz;

int carp(int a, b) {
return a * b;
}
main() {
print("3 X 5 = ${carp(3, 5)}");
}

Yukarıda gördüğümüz gibi print fonksiyonu içerisine ${carp(3, 5)} ekleyerek carp fonksiyonundan dönen sonucu string'e eklemesini sağladık.

Bunu aynı şekilde değişkenler için de kullanabiliriz.

main() {
String isim = "Kaan";
print("Merhaba ${isim}!");
}