Sınıflarda Kalıtım (Inheritance)

Bir sınıfa ait özellikleri başka bir sınıfta da kullanmak istiyorsak kalıtım özelliğinden faydalanabiliriz. Örnek:

class insan {
 String isim;
 int yas;
 double kilo;
}

class calisan extends insan {
 double maas;
}

insan adında bir sınıf oluşturduk ve bir insanda olacak özelliklerden referans alarak değişkenler oluşturduk.

calisan adında bir sınıf oluşturduk ve extends insan yazarak insan sınıfının özelliklerinden faydalanmasını sağladık. Sonuçta çalışanlar da bir insan 😉

Bir çalışanın özelliği olan maaş (maas) özelliğini ekledik. Yukarıdaki örneğimizde calisan sınıfı insan sınıfının özelliklerine de sahip olacaktır.

Kalıtım İşleminde Yapıcı Fonksiyon Nasıl Kullanılır?

Şöyle uzun bir kod örneği görelim:

class insan {
 String isim;
 int yas;
 double kilo;
 insan(String isim, int yas, double kilo) {
  this.isim = isim;
  this.yas = yas;
  this.kilo = kilo;
 }
}

class calisan extends insan {
 double maas;

 //Yapıcı Fonksiyonumuza dikkat edin
 calisan(isim, yas, kilo, this.maas) : super(isim, yas, kilo);
 kendiniTanit() {
  print("Ad: " + this.isim);
  print("Yaş: " + (this.yas).toString());
  print("Kilo: " + (this.kilo).toString());
  print("Maaş: " + (this.maas).toString());
 }
}

main() {
 calisan kisi1 = new calisan("Kaan", 23, 78.2, 3400.25);
 kisi1.kendiniTanit();
}

Yine bir insan sınıfı oluşturduk. Bu sınıf her zaman ki gibi bir yapıcı fonksiyona sahip.

calisan sınıfı oluşturduk ve bu sınıfı insan sınıfından miras aldık. calisan adlı yapıcı fonksiyonumuza dikkat ettiğimizde,

Parametreler içerisine isim, yas ve kilo isminde parametreler aldık. Bu parametreler miras aldığımız sınıftan geldiği için türlerini belirtmedik. Son parametremiz ise this.maas. maas değişkenini this ile kolayca atadık. Parametrelerin yanındaki super fonksiyonu ise miras aldığımız sınıftan gelen parametrelerdir.

Daha sonra kendiniTanit fonksiyonu oluşturarak calisan sınıfına ait bilgileri ekrana yazdırmasını sağlayan bir fonksiyon oluşturduk.

Kalıtım İşleminde İsimli Yapıcı Fonksiyon Kullanma

Nasıl yazacağımızı görelim:

class calisan extends insan {
 calisan() : super.bos();
 // ···
}

Last updated