If - Else

If ve Else kelimelerinin Türkçe karşılığına bakacak olursak;

If : Eğer, Else : Yoksa anlamına gelir. If-Else akışı koşullandırmalar için kullanılır. Diğer dillerin aksine koşul parametresi parantezler içine yazılmaz. Teorik kısmı bırakıp uygulama kısmına geçelim ki daha anlaşılır olsun.

if (koşul){
 //koşul sağlandığında yapılacak işlemler
}else{
 //koşul sağlanmadığında yapılacak işlemler
}

Yukarıdaki kod tanımına göre örnek bir program yazalım;

main() {
 int i = 5;
 if (i == 5) {
  print("i'nin değeri 5'tir.");
 } else {
  print("i'nin değeri 5 değildir.");
 }
}

Yukarıdaki kodları inceleyelim. i’nin değerini 5 verdik. if teriminin sağında i’nin 5 'e eşitliği koşulunu sorguladık. Eşitse ekrana i’nin değeri 5’tir. yazısını bastıracak. Değilse i’nin değeri 5 değildir. yazısı bastıracak. i’nin değeri 5 olduğu için ekrana i’nin değeri 5’tir. yazısını bastırdı. If-Else akışında else kullanmamamız else’nin kod bloğunu boş bırakmamız ile aynı anlama gelir.

main() {
 int i = 5;
 if (i == 5) {
  print("i'nin değeri 5'tir.");
 }
}

Yukarıda sadece if deyimini girdik. Else’yi girmedik. Burada sonuçlanan olay, i’nin değeri 5'e eşitse i'nin değeri 5'tir. yazısını ekrana bastırır. Else deyimini girmediğimiz için şartın sağlanmaması durumunda hiçbir işlem gerçekleşmez. Çıktımız i’nin değeri 5'e eşit olduğu için i’nin değeri 5'tir. çıkar.

ELSE-IF KULLANIMI

If-Else akışında birden fazla koşul kontrolü ekleyebiliriz. Bunu else if deyimi ile yapabiliriz. Kısaca bakacak olursak;

main() {
 int i = 3;
 if (i == 5) {
  print("i'nin değeri 5'tir.");
 } else if (i == 3) {
  print("i'nin değeri 3'tür.");
 } else {
  print("i'nin değeri bilinmiyor");
 }
}

else if deyiminin yazılışını da gördük. Açıklamaya gelirsek, else if deyimi kendinden önceki deyimin koşulunun sağlanmaması halinde bir sonraki koşulu kontrol ettirir. If-Else akışında istenildiği kadar else if deyimi eklenebilir.

Koşullar İçerisinde Operatör Kullanımı Koşullar içerisinden mantıksal ve ilişkisel operatörler kullanılabilir. Operatörleri görmüştük. Operatör kullanarak örnekler yapalım.

main() {
 int a = 1, b = 3, c = 5;

 if (a != b) {
  print("a eşit değildir b");
 }
 if (a < c) {
  print("a küçüktür c");
 }
 if (a < b && b < c) {
  print("a küçüktür b ve b küçüktür c");
 }
}

Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır:

a eşit değildir b a küçüktür c a küçüktür b ve b küçüktür c

Last updated