List
Bu bölümde List veri tipini detaylıca inceleyeceğiz.
List, liste oluşturmamızı sağlayan bir veri tipidir. List terimi ile kullanılır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
Copied!

Index Nedir?

Index, List içindeki elemanların sıra numarasıdır. Index sırası 0'dan başlar. Yukarıdaki örneğe göre:
1
print(isimler[1]); //Erkay
Copied!

List Uzunluğu

List uzunluğunu length fonksiyonu (getter) iliştirilerek öğrenilebilir.
1
print(isimler.lenght); //4
Copied!

List Ters Çevirme

1
print(isimler.reversed); //(Emir, Altan, Erkay, Kaan)
Copied!

First ve Last

1
print(isimler.firt); //ilk indexi verir.
2
print(isimler.last); //son indexi verir.
Copied!

isEmpty ve isNotEmpty

isEmpty boşsa true, isNotEmpty boş değilse true döndürür.
1
print(isimler.isEmpty); //false
2
print(isimler.isNotEmpty); //true
Copied!

runtimeType

List'in veri tipini verir. Veri tipi belirlenmemişse dynamic'tir.
1
print(isimler.runtimeType); //List<dynamic>
Copied!

add

List'e eleman ekler.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.add("Ahmet");
3
print(isimler); //[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet]
Copied!

addAll

Başka bir List'teki elemanları ekler.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
List yeniIsimler = ["Ahmet", "Mehmet", "Ali"];
3
isimler.addAll(yeniIsimler);
4
print(isimler);
5
//[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet, Mehmet, Ali]
Copied!

asMap

Map'e dönüştürür.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
print(isimler.asMap());
3
//{0: Kaan, 1: Erkay, 2: Altan, 3: Emir}
Copied!

clear

List içeriğini temizler.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.clear();
3
print(isimler); // []
Copied!

fillRange

Belirlediğimiz index aralığını null ile doldurur. Null belirlenmemiş veri tipidir. Yani boştur.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.fillRange(1, 3);
3
print(isimler); //[Kaan, null, null, Emir]
Copied!

getRange

Belirlediğimiz aralığı verir.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
print(isimler.getRange(1, 3)); // (Erkay, Altan)
Copied!

indexOf

Yazılan nesnenin indexini verir.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
print(isimler.indexOf("Altan")); // 2
Copied!

insert

Belirlenen indexe eleman ekleme.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
3
isimler.insert(2, "Ali");
4
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Ali, Altan, Emir]
Copied!

insertAll

Belirlenen indexe List ekleme.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
List isimlerYeni = ["Ali", "Mehmet", "Ahmet"];
3
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
4
isimler.insertAll(2, isimlerYeni);
5
print(isimler);
6
// [Kaan, Erkay, Ali, Mehmet, Ahmet, Altan, Emir]
Copied!

lastIndexOf

Aramaya sondan başlayarak yazılan elemanın indexini verir.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Kaan", "Emir"];
2
print(isimler.lastIndexOf("Kaan")); // 2
Copied!

remove

Yazılan elemanı kaldırır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.remove("Altan");
3
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Emir]
Copied!

removeAt

Belirtilen indexteki elemanı kaldırır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.removeAt(1);
3
print(isimler); // [Kaan, Altan, Emir]
Copied!

removeLast

List'in son elemanını kaldırır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.removeLast();
3
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan]
Copied!

removeRange

Belirlenen aralığı kaldırır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.removeRange(1, 3);
3
print(isimler); // [Kaan, Emir]
Copied!

replaceRange

Belirtilen aralığı değiştirir.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.replaceRange(1, 3, ["Ahmet", "Merhmet"]);
3
print(isimler); // [Kaan, Ahmet, Merhmet, Emir]
Copied!

setAll

Belirtilen indexten itibaren belirtilen List elemanlarının atanması.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
List isimlerYeni = ["İsmail", "Ahmet", "Ali", "Gökhan"];
3
isimler.setAll(0, isimlerYeni);
4
print(isimler); // [İsmail, Ahmet, Ali, Gökhan]
Copied!

setRange

Belirtilen aralığa atama.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.setRange(1, 3, ["İsmail", "Ali"]);
3
print(isimler); // [Kaan, İsmail, Ali, Emir]
Copied!

shuffle

List'i rastgele olarak karıştırır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.shuffle();
3
print(isimler); // [Emir, Erkay, Altan, Kaan]
Copied!

sort

List'i veri tipine göre sıralar.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
isimler.sort();
3
print(isimler); // [Altan, Emir, Erkay, Kaan]
Copied!

sublist

List'i verilen indexten başlatır.
1
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
2
print(isimler.sublist(2)); // [Altan, Emir]
Copied!