List
Bu bölümde List veri tipini detaylıca inceleyeceğiz.
List, liste oluşturmamızı sağlayan bir veri tipidir. List terimi ile kullanılır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];

Index Nedir?

Index, List içindeki elemanların sıra numarasıdır. Index sırası 0'dan başlar. Yukarıdaki örneğe göre:
print(isimler[1]); //Erkay

List Uzunluğu

List uzunluğunu length fonksiyonu (getter) iliştirilerek öğrenilebilir.
print(isimler.lenght); //4

List Ters Çevirme

print(isimler.reversed); //(Emir, Altan, Erkay, Kaan)

First ve Last

print(isimler.firt); //ilk indexi verir.
print(isimler.last); //son indexi verir.

isEmpty ve isNotEmpty

isEmpty boşsa true, isNotEmpty boş değilse true döndürür.
print(isimler.isEmpty); //false
print(isimler.isNotEmpty); //true

runtimeType

List'in veri tipini verir. Veri tipi belirlenmemişse dynamic'tir.
print(isimler.runtimeType); //List<dynamic>

add

List'e eleman ekler.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.add("Ahmet");
print(isimler); //[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet]

addAll

Başka bir List'teki elemanları ekler.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List yeniIsimler = ["Ahmet", "Mehmet", "Ali"];
isimler.addAll(yeniIsimler);
print(isimler);
//[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet, Mehmet, Ali]

asMap

Map'e dönüştürür.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.asMap());
//{0: Kaan, 1: Erkay, 2: Altan, 3: Emir}

clear

List içeriğini temizler.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.clear();
print(isimler); // []

fillRange

Belirlediğimiz index aralığını null ile doldurur. Null belirlenmemiş veri tipidir. Yani boştur.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.fillRange(1, 3);
print(isimler); //[Kaan, null, null, Emir]

getRange

Belirlediğimiz aralığı verir.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.getRange(1, 3)); // (Erkay, Altan)

indexOf

Yazılan nesnenin indexini verir.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.indexOf("Altan")); // 2

insert

Belirlenen indexe eleman ekleme.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
isimler.insert(2, "Ali");
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Ali, Altan, Emir]

insertAll

Belirlenen indexe List ekleme.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List isimlerYeni = ["Ali", "Mehmet", "Ahmet"];
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
isimler.insertAll(2, isimlerYeni);
print(isimler);
// [Kaan, Erkay, Ali, Mehmet, Ahmet, Altan, Emir]

lastIndexOf

Aramaya sondan başlayarak yazılan elemanın indexini verir.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Kaan", "Emir"];
print(isimler.lastIndexOf("Kaan")); // 2

remove

Yazılan elemanı kaldırır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.remove("Altan");
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Emir]

removeAt

Belirtilen indexteki elemanı kaldırır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeAt(1);
print(isimler); // [Kaan, Altan, Emir]

removeLast

List'in son elemanını kaldırır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeLast();
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan]

removeRange

Belirlenen aralığı kaldırır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeRange(1, 3);
print(isimler); // [Kaan, Emir]

replaceRange

Belirtilen aralığı değiştirir.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.replaceRange(1, 3, ["Ahmet", "Merhmet"]);
print(isimler); // [Kaan, Ahmet, Merhmet, Emir]

setAll

Belirtilen indexten itibaren belirtilen List elemanlarının atanması.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List isimlerYeni = ["İsmail", "Ahmet", "Ali", "Gökhan"];
isimler.setAll(0, isimlerYeni);
print(isimler); // [İsmail, Ahmet, Ali, Gökhan]

setRange

Belirtilen aralığa atama.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.setRange(1, 3, ["İsmail", "Ali"]);
print(isimler); // [Kaan, İsmail, Ali, Emir]

shuffle

List'i rastgele olarak karıştırır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.shuffle();
print(isimler); // [Emir, Erkay, Altan, Kaan]

sort

List'i veri tipine göre sıralar.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.sort();
print(isimler); // [Altan, Emir, Erkay, Kaan]

sublist

List'i verilen indexten başlatır.
List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.sublist(2)); // [Altan, Emir]
Copy link
Outline
Index Nedir?
List Uzunluğu
List Ters Çevirme
First ve Last
isEmpty ve isNotEmpty
runtimeType
add
addAll
asMap
clear
fillRange
getRange
indexOf
insert
insertAll
lastIndexOf
remove
removeAt
removeLast
removeRange
replaceRange
setAll
setRange
shuffle
sort
sublist