List

Bu bölümde List veri tipini detaylıca inceleyeceğiz.

List, liste oluşturmamızı sağlayan bir veri tipidir. List terimi ile kullanılır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];

Index Nedir?

Index, List içindeki elemanların sıra numarasıdır. Index sırası 0'dan başlar. Yukarıdaki örneğe göre:

print(isimler[1]); //Erkay

List Uzunluğu

List uzunluğunu length fonksiyonu (getter) iliştirilerek öğrenilebilir.

print(isimler.lenght); //4

List Ters Çevirme

print(isimler.reversed); //(Emir, Altan, Erkay, Kaan)

First ve Last

print(isimler.firt); //ilk indexi verir.
print(isimler.last); //son indexi verir.

isEmpty ve isNotEmpty

isEmpty boşsa true, isNotEmpty boş değilse true döndürür.

print(isimler.isEmpty); //false
print(isimler.isNotEmpty); //true

runtimeType

List'in veri tipini verir. Veri tipi belirlenmemişse dynamic'tir.

print(isimler.runtimeType); //List<dynamic>

add

List'e eleman ekler.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.add("Ahmet");
print(isimler); //[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet]

addAll

Başka bir List'teki elemanları ekler.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List yeniIsimler = ["Ahmet", "Mehmet", "Ali"];
isimler.addAll(yeniIsimler);
print(isimler);
//[Kaan, Erkay, Altan, Emir, Ahmet, Mehmet, Ali]

asMap

Map'e dönüştürür.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.asMap());
//{0: Kaan, 1: Erkay, 2: Altan, 3: Emir}

clear

List içeriğini temizler.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.clear();
print(isimler); // []

fillRange

Belirlediğimiz index aralığını null ile doldurur. Null belirlenmemiş veri tipidir. Yani boştur.

 List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
 isimler.fillRange(1, 3);
 print(isimler); //[Kaan, null, null, Emir]

getRange

Belirlediğimiz aralığı verir.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.getRange(1, 3)); // (Erkay, Altan)

indexOf

Yazılan nesnenin indexini verir.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.indexOf("Altan")); // 2

insert

Belirlenen indexe eleman ekleme.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
isimler.insert(2, "Ali");
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Ali, Altan, Emir]

insertAll

Belirlenen indexe List ekleme.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List isimlerYeni = ["Ali", "Mehmet", "Ahmet"];
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan, Emir]
isimler.insertAll(2, isimlerYeni);
print(isimler);
// [Kaan, Erkay, Ali, Mehmet, Ahmet, Altan, Emir]

lastIndexOf

Aramaya sondan başlayarak yazılan elemanın indexini verir.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Kaan", "Emir"];
print(isimler.lastIndexOf("Kaan")); // 2

remove

Yazılan elemanı kaldırır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
  isimler.remove("Altan");
  print(isimler); // [Kaan, Erkay, Emir]

removeAt

Belirtilen indexteki elemanı kaldırır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeAt(1);
print(isimler); // [Kaan, Altan, Emir]

removeLast

List'in son elemanını kaldırır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeLast();
print(isimler); // [Kaan, Erkay, Altan]

removeRange

Belirlenen aralığı kaldırır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.removeRange(1, 3);
print(isimler); // [Kaan, Emir]

replaceRange

Belirtilen aralığı değiştirir.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.replaceRange(1, 3, ["Ahmet", "Merhmet"]);
print(isimler); // [Kaan, Ahmet, Merhmet, Emir]

setAll

Belirtilen indexten itibaren belirtilen List elemanlarının atanması.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
List isimlerYeni = ["İsmail", "Ahmet", "Ali", "Gökhan"];
isimler.setAll(0, isimlerYeni);
print(isimler); // [İsmail, Ahmet, Ali, Gökhan]

setRange

Belirtilen aralığa atama.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.setRange(1, 3, ["İsmail", "Ali"]);
print(isimler); // [Kaan, İsmail, Ali, Emir]

shuffle

List'i rastgele olarak karıştırır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.shuffle();
print(isimler); // [Emir, Erkay, Altan, Kaan]

sort

List'i veri tipine göre sıralar.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
isimler.sort();
print(isimler); // [Altan, Emir, Erkay, Kaan]

sublist

List'i verilen indexten başlatır.

List isimler = ["Kaan", "Erkay", "Altan", "Emir"];
print(isimler.sublist(2)); // [Altan, Emir]

Last updated