Atama Operatörleri

Atama operatörleri değişkenlere ve sabitlere değer atamak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda c’nin değeri 10’dur. (c=10)
Operatör
Açıklama
Örnek
=
Atama Operatörüdür
c=2
+=
Kendiyle toplar
c+=2
-=
Kendinden çıkarır
c-=2
*=
Kendiyle çarpar
c*=2
/=
Kendine böler
c/=2
%=
Kendine bölümünden kalanı atar
c%=3