Atama Operatörleri

Atama operatörleri değişkenlere ve sabitlere değer atamak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda c’nin değeri 10’dur. (c=10)

Operatör

Açıklama

Örnek

=

Atama Operatörüdür

c=2

+=

Kendiyle toplar

c+=2

-=

Kendinden çıkarır

c-=2

*=

Kendiyle çarpar

c*=2

/=

Kendine böler

c/=2

%=

Kendine bölümünden kalanı atar

c%=3

Last updated