Tür Dönüşümü

Dart üzerinde veri tiplerini birbirine dönüştürebiliriz.

Örnek:

int sayi = 15;
String yazi = sayi.toString();
double sayi1 = 15.23;
int sayi2 = sayi1.toInt();
toString() : String'e dönüştürme toInt() : Integer'a dönüştürme toDouble() : Double'a dönüştürme
Bir değişkenin veya sabitin veri tipini öğrenmek için runtimeType fonksiyonunu kullanabiliriz.
main() {
int i = 5;
print(i.runtimeType); //int
}