Tür Dönüşümü

Dart üzerinde veri tiplerini birbirine dönüştürebiliriz.

Örnek:

int sayi = 15;
String yazi = sayi.toString();
double sayi1 = 15.23;
int sayi2 = sayi1.toInt();

toString() : String'e dönüştürme toInt() : Integer'a dönüştürme toDouble() : Double'a dönüştürme

Bir değişkenin veya sabitin veri tipini öğrenmek için runtimeType fonksiyonunu kullanabiliriz.

main() {
  int i = 5;

  print(i.runtimeType); //int
}

Last updated