Döngüler

Bazen, belirli kodların tekrarlanması gerekir. Bu işlemi döngüler ile gerçekleştirebiliriz.

1. For Döngüsü

main() {
 for (var i = 0; i < 10; i++) {
  print(i);
 }
}

for terimi ile döngümüzü tanımlıyoruz. i isminde değişken oluşturup değerine 0 veriyoruz. for döngümüzün i'nin değeri 10'dan küçük olduğu takdirde çalışmasını belirtiyoruz. Her döngü gerçekleştiğinde i++ ile i'nin değerini 1 arttırıyoruz. Döngü içerisinde de i'nin değerini ekrana bastırdık.

1.1 For in Döngüsü

For in döngüsü ile bir listenin içeriği ile ilgili işlemler yapabiliriz.

main() {
 List isimler = ["kaan", "erkay", "altan"];

 for (var isim in isimler) {
  print(isim);
 }
}

For in'in For'dan farkı belirlediğimiz listenin uzunluğunda işlem yapmasıdır. isimler isminde bir liste oluşturduk ve içerisinde birkaç isim girdik.

Daha sonra aşağısında for döngüsü oluşturduk ve parantezler içine var isim diyerek isim değişkeni oluşturduk. in isimler diyerek de isim değişkeninin her bir isimler indeksini kullanmasını sağladık. En sonda isim değişkenini ekrana bastırdık.

1.2 ForEach Döngüsü Fonksiyonu

Bu döngü diğerlerine göre biraz farklı çalışıyor. Bu döngü bir liste değişkenine bağlanıyor. Örneğimizi görelim;

main() {
 List isimler = ["kaan", "erkay", "altan"];

 isimler.forEach((isim) {
  print(isim);
 });
}

isimler adında bir liste oluşturup, içerisine birkaç isim yazdık.

Daha sonra isimler değişkenine forEach() fonksiyonu iliştirdik. Bu fonksiyonun parametresinde listenin indeksleri için hangi terimi hangi değişkeni oluşturacağımızı yazdık. Son olarak da ekrana isim değişkenini bastırdık.

2. While Döngüsü

main() {
 int i = 10;

 while (i != 0) {
  print(i);
  i--;
 }
}

while döngüsü ilk olarak döngünün gerçekleşmesi için gerekli olan şartı sorgular. Yukarıdaki kodumuzda şart i'nin 0'a eşit olmadığı sürece döngünün çalışmasıdır. Döngü her tekrarlandığında i'nin değeri ekrana bastırılır ve i'nin değeri 1 eksiltilir. Daha sonra i'nin değeri 0'a kadar düşünce döngü sonlanır.

3. Do While Döngüsü

main() {
 int i = 10;

 do {
  print(i);
  i--;
 } while (i != 0);
}

do while döngüsü ilk önce döngü işlemlerini gerçekleştirir. Daha sonra koşulu kontrol eder. Bu da while'ın ters mantığı oluyor.

Last updated