Merhaba Dünya

Programlama dünyasında gelenektir, bir programlama dili öğrenilirken ilk önce ekrana “Merhaba Dünya” çıktısı veren bir program yazılır. Biz de geleneği bozmadan Dart üzerinde Merhaba Dünya uygulaması yazalım. İlk önce kodları görelim. Daha sonra açıklamasını görelim.

void main() {
  print("Merhaba Dünya");
}

Diğer birçok programlama dili gibi Dart'da main fonksiyonuna sahip. Bu fonksiyon içerisinde yazdığımız kodlar program tarafından otomatik yürütülecektir.

main fonksiyonunun dönüş tipi void'tir. Yani bir değer döndürmez.

print fonksiyonu ile "Merhaba Dünya" yazısını bastırdık.

Kodlarımızı test etmek için VSCode içerisinde F5 tuşuna basıyoruz.

Hata ayıklama konsolu sekmesinden yorumlanan kodumuzun sonucuna ulaşabiliriz.

Komut Satırı

Kodlarımızı komut satırında test etmek istiyorsak;

dart run main.dart

Last updated