Get ve Set Fonksiyonları

Get ve Set değişkenler üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan basit fonksiyonlardır. Get fonksiyonumuz değer döndürür. Set fonksiyonumuz da değer atar.

class insan {
 String kisiIsim;

 String get isim {
  return kisiIsim;
 }

 void set isim(String i) {
  this.kisiIsim = i;
 }

 insan(this.kisiIsim);
}

main() {
 insan kisi1 = insan("Kaan");
 print(kisi1.isim); //get işlemi
 kisi1.isim = "Erkay"; //set işlemi
}

Yukarıdaki kodları incelediğimizde;

Farkettiyseniz kisi1 nesnesini oluşturuyorken new terimini kullanmadık. Bu terim Dart 2.2 beri zorunlu değildir.

insan sınıfımızın içinde String get isim ile String tipinde değer döndüren bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonumuz get fonksiyonu olduğu için parametreler için paranteze sahip olmayacaktır. get fonksiyonumuz kisiIsim değerini döndürüyor.

set fonksiyonumuz ise void'tir. Çünkü bir değer döndürmez. get ve set fonksiyonlarının isimleri aynı olmak zorundadır. set fonksiyonu atama işlemi yapacağı için parametre alır.

main fonksiyonuna baktığımızda, kisi1 adında insan nesnesi örneği oluşturduk. print fonksiyonu içerisinde kisi1.isim yazarak get işlemi yaptık. Hemen aşağısında kisi1.isim = "Erkay"; yazarak set işlemi yaptık.

Set işlemi yapılırken parametre parantezi açılmaz. Değer atama şeklinde yapılır.

Yanlış: kisi1.isim("Erkay");

Doğru: kisi1.isim = "Erkay";

Last updated