Arrow Fonksiyonlar

Arrow (ok) fonksiyonlar ile tek satırlık fonksiyonlar oluşturabiliriz. Bu şekilde daha kısa fonksiyonlar yazabiliriz.

int topla(int a, b) => a + b;

main() {
  print(topla(5, 10));
}

topla fonksiyonunun parametrelerine kadar normal fonksiyonlarla aynıdır. Daha sonrasında => kullanarak tek satırlık işlem yapabiliriz. Dikkat ettiyseniz topla fonksiyonu int tipinde return ediyor. Fakat fonksiyonun hiçbir yerinde return terimi bulunmuyor. Çünkü gerek yok

Last updated