Arrow Fonksiyonlar
Arrow (ok) fonksiyonlar ile tek satırlık fonksiyonlar oluşturabiliriz. Bu şekilde daha kısa fonksiyonlar yazabiliriz.
1
int topla(int a, b) => a + b;
2
3
main() {
4
print(topla(5, 10));
5
}
Copied!
topla fonksiyonunun parametrelerine kadar normal fonksiyonlarla aynıdır. Daha sonrasında => kullanarak tek satırlık işlem yapabiliriz. Dikkat ettiyseniz topla fonksiyonu int tipinde return ediyor. Fakat fonksiyonun hiçbir yerinde return terimi bulunmuyor. Çünkü gerek yok
Last modified 1yr ago
Copy link