Map
Map, birden fazla boyutu olan List'tir. Örnek:
1
Map isimler = {1: "Kaan", 2: "Erkay", 3: "Altan", 4: "Emir"};
Copied!
Yukarıda 2 boyutlu map örneği verilmiştir. Çok boyutlu bir örnek verecek olursak:
1
Map isimler = {
2
1: {"isim": "Kaan", "soyIsim": "Kuşcu", "yas": 23},
3
2: {"isim": "Emir Alper", "soyIsim": "Babur", "yas": 27},
4
3: {"isim": "Altan", "soyIsim": "Aydemir", "yas": 22}
5
};
Copied!
Map üzerinde istenilen bölgeyi göstermek için:
1
print(isimler[1]); // {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}
2
print(isimler[1]["isim"]); // Kaan
Copied!

Map Fonksiyonları

isEmpty

Map boş ise true verir.
1
print(isimler.isEmpty); // false
Copied!

isNotEmpty

Map boş değilse true verir.
1
print(isimler.isNotEmpty); // true
Copied!

keys

Anahtarları listeler.
1
print(isimler.keys); // (1, 2, 3)
Copied!

lenght

Map'in uzunluğunu verir.
1
print(isimler.length); // 3
Copied!

values

keys'in tersi olarak değerleri listeler.
1
print(isimler.values); // ({isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}, {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22})
Copied!

addAll

Başka bir Map'i ekler. Aynı değerler var ise üzerine yazar.
1
main() {
2
Map isimler = {
3
1: {"isim": "Kaan", "soyIsim": "Kuşcu", "yas": 23},
4
2: {"isim": "Emir Alper", "soyIsim": "Babur", "yas": 27},
5
3: {"isim": "Altan", "soyIsim": "Aydemir", "yas": 22}
6
};
7
Map yeniIsimler = {
8
4: {"isim": "Gökhan", "soyIsim": "Bingül", "yas": 26},
9
5: {"isim": "İsmail", "soyIsim": "Tunç", "yas": 22},
10
6: {"isim": "Emre", "soyIsim": "Gülşen", "yas": 23}
11
};
12
isimler.addAll(yeniIsimler);
13
print(isimler);
14
}
Copied!
{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 2: {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}, 4: {isim: Gökhan, soyIsim: Bingül, yas: 26}, 5: {isim: İsmail, soyIsim: Tunç, yas: 22}, 6: {isim: Emre, soyIsim: Gülşen, yas: 23}}

clear

Map'in içini boşaltır.
1
print(isimler); // {}
Copied!

containsKey

Anahtarı içerip içermediğini kontrol eder.
1
print(isimler[1].containsKey("isim")); // true
Copied!

containsValue

Değeri içerip içermediğini kontrol eder.
1
print(isimler[1].containsValue("Kaan")); // true
Copied!

forEach

Map'in eleman sayısına göre döndü işlemi yapar. forEach fonksiyonu 2 parametre alır. 1. anahtar parametresi, 2. değer parametresidir.
1
isimler.forEach((anahtar, deger) {
2
print(anahtar.toString() + ". anahtarda : " + deger.toString());
3
});
Copied!
  1. 1.
    anahtarda : {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}
  2. 2.
    anahtarda : {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}
  3. 3.
    anahtarda : {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}

remove

Belirtilen anahtardaki değeri kaldırır.
1
isimler.remove(2);
2
print(isimler);
Copied!
{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}}

update

Belirtilen anahtardaki değeri günceller.
1
isimler.update(
2
2, (value) => {"isim": "Cüneyt", "soyIsim": "Ayder", "yas": 28});
3
print(isimler);
Copied!
{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 2: {isim: Cüneyt, soyIsim: Ayder, yas: 28}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}}

Diğerleri

updateAll = Tüm değerleri günceller.
runtimeType = Çalışma zamanındaki veri tipini gösterir.
Last modified 1yr ago