Map

Map, birden fazla boyutu olan List'tir. Örnek:

Map isimler = {1: "Kaan", 2: "Erkay", 3: "Altan", 4: "Emir"};

Yukarıda 2 boyutlu map örneği verilmiştir. Çok boyutlu bir örnek verecek olursak:

Map isimler = {
 1: {"isim": "Kaan", "soyIsim": "Kuşcu", "yas": 23},
 2: {"isim": "Emir Alper", "soyIsim": "Babur", "yas": 27},
 3: {"isim": "Altan", "soyIsim": "Aydemir", "yas": 22}
};

Map üzerinde istenilen bölgeyi göstermek için:

print(isimler[1]); // {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}
print(isimler[1]["isim"]); // Kaan

Map Fonksiyonları

isEmpty

Map boş ise true verir.

print(isimler.isEmpty); // false

isNotEmpty

Map boş değilse true verir.

print(isimler.isNotEmpty); // true

keys

Anahtarları listeler.

print(isimler.keys); // (1, 2, 3)

lenght

Map'in uzunluğunu verir.

print(isimler.length); // 3

values

keys'in tersi olarak değerleri listeler.

print(isimler.values); // ({isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}, {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22})

addAll

Başka bir Map'i ekler. Aynı değerler var ise üzerine yazar.

main() {
 Map isimler = {
  1: {"isim": "Kaan", "soyIsim": "Kuşcu", "yas": 23},
  2: {"isim": "Emir Alper", "soyIsim": "Babur", "yas": 27},
  3: {"isim": "Altan", "soyIsim": "Aydemir", "yas": 22}
 };
 Map yeniIsimler = {
  4: {"isim": "Gökhan", "soyIsim": "Bingül", "yas": 26},
  5: {"isim": "İsmail", "soyIsim": "Tunç", "yas": 22},
  6: {"isim": "Emre", "soyIsim": "Gülşen", "yas": 23}
 };
 isimler.addAll(yeniIsimler);
 print(isimler);
}

{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 2: {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}, 4: {isim: Gökhan, soyIsim: Bingül, yas: 26}, 5: {isim: İsmail, soyIsim: Tunç, yas: 22}, 6: {isim: Emre, soyIsim: Gülşen, yas: 23}}

clear

Map'in içini boşaltır.

print(isimler); // {}

containsKey

Anahtarı içerip içermediğini kontrol eder.

print(isimler[1].containsKey("isim")); // true

containsValue

Değeri içerip içermediğini kontrol eder.

print(isimler[1].containsValue("Kaan")); // true

forEach

Map'in eleman sayısına göre döndü işlemi yapar. forEach fonksiyonu 2 parametre alır. 1. anahtar parametresi, 2. değer parametresidir.

isimler.forEach((anahtar, deger) {
  print(anahtar.toString() + ". anahtarda : " + deger.toString());
});
 1. anahtarda : {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}

 2. anahtarda : {isim: Emir Alper, soyIsim: Babur, yas: 27}

 3. anahtarda : {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}

remove

Belirtilen anahtardaki değeri kaldırır.

isimler.remove(2);
print(isimler);

{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}}

update

Belirtilen anahtardaki değeri günceller.

isimler.update(
   2, (value) => {"isim": "Cüneyt", "soyIsim": "Ayder", "yas": 28});
print(isimler);

{1: {isim: Kaan, soyIsim: Kuşcu, yas: 23}, 2: {isim: Cüneyt, soyIsim: Ayder, yas: 28}, 3: {isim: Altan, soyIsim: Aydemir, yas: 22}}

Diğerleri

updateAll = Tüm değerleri günceller.

runtimeType = Çalışma zamanındaki veri tipini gösterir.

Last updated