Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler birden fazla mantıksal veriyi kontrol eder ve kullandığımız operatöre göre mantıksal değer döndürür.

Operatör

Açıklama

Örnek

&&

VE operatörüdür. 2 koşulda doğruysa true değer verir

2==2 && 2==3 (false)

||

VEYA operatörüdür. 2 koşuldan ikisi veya biri doğru ise true değer verir

2==2 || 2==3 (true)

!

DEĞİL operatörüdür. Koşul sonucunun tersini verir

!(2==2) (false)

Last updated