Switch - Case
Switch, bir değişkeni anahtar olarak belirler. Case ise bu değişkenin durumunu kontrol eder. Mantık olarak if-else'e benzer. Farkı ise bunu sadece bir değişken üzerinde uygulamasıdır. Örneğimiz:
1
main() {
2
int i = 5;
3
switch (i) {
4
case 0:
5
print("i'nin değeri 0'dır.");
6
break;
7
case 5:
8
print("i'nin değeri 5'tir.");
9
break;
10
case 10:
11
print("i'nin değeri 10'dur.");
12
break;
13
default:
14
print("i'nin değeri bilinmiyor.");
15
}
16
}
Copied!
switch(i) yazarak i değişkenini anahtar olarak belirledik. Aşağısındaki case 0 ile i'nin değerinin 0 olup olmadığını sorguluyoruz. 0 ise print ile "i'nin değeri 0'dır." yazdırdık. break'in anlamı ise case doğru olduğunda diğer case'leri kontol etmemesi içindir. default ise else ile aynı mantıktadır.
1
main() {
2
int i = 0;
3
switch (i) {
4
case 0:
5
print("mesajım 1");
6
continue durumum;
7
case 5:
8
print("mesajım 2");
9
break;
10
durumum:
11
case 0:
12
print("mesajım 3");
13
break;
14
15
default:
16
print("mesajım 4");
17
}
18
}
Copied!
Yukarıda continue'nun kullanımına bir örnek vardık. İnceleyecek olursak;
i adlı integer tipinde 0 değeri olan bir değişken tanımladık. Bu değişkeni switch'e anahtar değişken olarak yazdık. Değişkenin değerinin 0 olması durumunda ekrana "mesajım 1" yazdırmasını istedik ve continue durumum yazarak durumum etiketinden devam etmesini istedik. Böylede case 5'i atlayarak durumum: etiketinden devam etti.
Last modified 1yr ago
Copy link