Switch - Case

Switch, bir değişkeni anahtar olarak belirler. Case ise bu değişkenin durumunu kontrol eder. Mantık olarak if-else'e benzer. Farkı ise bunu sadece bir değişken üzerinde uygulamasıdır. Örneğimiz:

main() {
 int i = 5;
 switch (i) {
  case 0:
   print("i'nin değeri 0'dır.");
   break;
  case 5:
   print("i'nin değeri 5'tir.");
   break;
  case 10:
   print("i'nin değeri 10'dur.");
   break;
  default:
   print("i'nin değeri bilinmiyor.");
 }
}

switch(i) yazarak i değişkenini anahtar olarak belirledik. Aşağısındaki case 0 ile i'nin değerinin 0 olup olmadığını sorguluyoruz. 0 ise print ile "i'nin değeri 0'dır." yazdırdık. break'in anlamı ise case doğru olduğunda diğer case'leri kontol etmemesi içindir. default ise else ile aynı mantıktadır.

main() {
 int i = 0;
 switch (i) {
  case 0:
   print("mesajım 1");
   continue durumum;
  case 5:
   print("mesajım 2");
   break;
  durumum:
  case 0:
   print("mesajım 3");
   break;

  default:
   print("mesajım 4");
 }
}

Yukarıda continue'nun kullanımına bir örnek vardık. İnceleyecek olursak;

i adlı integer tipinde 0 değeri olan bir değişken tanımladık. Bu değişkeni switch'e anahtar değişken olarak yazdık. Değişkenin değerinin 0 olması durumunda ekrana "mesajım 1" yazdırmasını istedik ve continue durumum yazarak durumum etiketinden devam etmesini istedik. Böylede case 5'i atlayarak durumum: etiketinden devam etti.

Last updated