Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, okunabilir, düzenlenebilir ve yeniden kullanılabilir kod blokları oluşturmamızı sağlar. Bu kod bloklarının içerisinde işlemler yapabiliriz.

Fonksiyonlar tanımlandıktan sonra başka bir yerden çağrılabilir. Bu özelliği kod bloğunu yeniden kullanılabilir yapar. Ayrıca kodun okunabilirliğini arttırır.

Adımlar

 1. Fonksiyonun Tanımlanması

 2. Fonksiyonun Çağrılması

 3. Fonksiyonun Değer Döndürmesi

 4. Fonksiyonun Parametresi

1. Fonksiyonun Tanımlanması

Fonksiyonun tanımlanması aşağıdaki gibi yapılır.

void merhaba() {
 print("merhaba");
}

Yukarıda ekrana "merhaba" yazan bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonumuzu merhaba olarak adlandırdık.

2. Fonksiyonumuzun Çağrılması

Yukarıdaki merhaba fonksiyonunu kullanmak istersek aşağıdaki gibi yaparız.

void merhaba() {
 print("merhaba");
}

void main() {
 merhaba();
}

Yukarıda gördüğünüz gibi main fonksiyonu içerisinde merhaba fonksiyonunu kullandık.

3. Fonksiyonun Değer Döndürmesi

Fonksiyonlar bir eylem gerçekleştirmek yerine bize bir değer de döndürebilir. Bu işlemi return terimi ile yaparız.

int sayi() {
 return 10;
}

void main() {
 print(sayi());
}

Yukarıdaki kodları incelediğimizde, ilk gördüğümüz farklılık, bu sefer void terimi ile değil de int terimi ile fonksiyon oluşturduk. Bunun sebebi sayi() fonksiyonunda return ettiğimiz değer integer tipinde olmasıdır. Fonksiyon oluştururken, eğer bir değer döndürecekse fonksiyon isminden önce return tipini belirtmemiz gerekir.

Peki void nedir?

void terimini ise fonksiyonumuz bir değer döndürmüyorsa kullanırız. Dart'ta bir fonksiyonda return yoksa return tipi kullanmamızda zorunlu değildir.

merhaba() {
 print("merhaba");
}

main() {
 merhaba;
}

Yukarıda gördüğünüz gibi, aslında void yazmamıza gerek yok.

Özet olarak, eğer fonksiyon bir değer döndürüyorsa dönecek değerin tipi belirtiriz. Değer döndürmüyorsa void yazarız veya hiçbir şey yazmayız.

4. Fonksiyon Parametresi

Parametreler değerleri işlemlere iletmek için kullanılır. Yani bir fonksiyona işlemlerinde kullanması için parametreler yollayabiliriz.

int topla(int a, int b) {
 return a + b;
}

main() {
 print(topla(5, 10));
}

Kodlarımıza bakalım;

topla adında bir fonksiyon oluşturduk. bu fonksiyonun başta int tipinde bir değer döndüreceğini belirttik. Parantez içine baktığımızda int a ve int b terimlerini görüyoruz. Bunlar bizim parametrelerimiz. Bu parametreleri fonksiyonumuzun içerisinde topladık ve return ettik.

main fonksiyonu içerisinde de topla fonksiyonumuza iki değer girerek çağırıp ekrana bastırdık.

Fonksiyon Parametreleri Hakkında Tüyo

Parametreleri tanımlarken aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.

int topla(int a, b) {
 return a + b;
}

b'nin tipini yazmadık, çünkü tipini bir önceki parametrenin tipi olarak belirlendi.

Varsayılan Fonksiyon Parametreleri

Fonksiyondaki parametrelere girilmemesi dahilinde otomatik değer atanabilir. Örneğimiz;

int carp(int a, [int b = 2]) {
 return a * b;
}

main() {
 print(carp(5)); //10
 print(carp(5, 3)); //15
}

carp fonksiyonunu incelediğimizde, a adında interger tipinde bir parametre oluşturduk. Köşeli parantez içerisine b değişkeni tanımladık ve 2 değerini verdik. Yani b parametresinin girilmemesi durumunda b parametremizin değeri 2 olacaktır.

Belirli Parametreyi Girme

int carp({int a, b}) {
 return a * b;
}

main() {
 print(carp(a: 5, b: 4));
}

carp fonksiyonunun parametrelerini tanımlıyorken, parantez içerisine ayrıca süslü parantez koyduğumuza dikkat çekmek isterim. Böyle fonksiyon başka bir yerden çağrılırken, tıpkı map kullanımındaki gibi değer yollayacağımız parametreyi de belirtiriz.

Last updated